PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

DOKUMENTY PLACÓWKI

 

JESTEŚMY POZASZKOLNĄ PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ. DZIAŁAMY ZATEM W OPARCIU O PRZEPISY WYDAWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, ZGODNIE ZE STATUTEM I MISJĄ PLACÓWKI, A TAKŻE WIELOMA REGULAMINAMI I PROCEDURAMI, KTÓRE OPRACOWUJEMY PO TO, BY PODNOSIĆ POZIOM JAKOŚCI PRACY I ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG EDUKACYJNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

DOKUMENTY TE PUBLIKUJEMY PONIŻEJ, PROSIMY O KORZYSTANIE Z TEGO ZBIORU...

 

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl