PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Tysiąclecia 3

98-200 Sieradz

tel. 43 822 79 42

mdk@cezsieradz.com.pl

"GALOPUJĄCE KONIKI"

Dnia 23 stycznia 2019 roku  w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu na sali widowiskowej  o godzinie 17.30 miała miejsce premiera spektaklu pt. "Galopujące koniki".  Było to mini widowisko dla rodziców wychowanków i zaproszonych gości. Przedstawienie powstało w sposób spontaniczny, dzieci z kółka plastycznego najpierw wykonały kukiełki - koniki, które okazały się bardzo wdzięcznym narzędziem do zabawy, następnie nauczyły się ładnych wierszyków o konikach, ułożyły scenariusz, odbyły kilka prób, wspólnie wykonały plakat promujący imprezę oraz namalowały elementy scenografii. Była to niezapomniana dla nas przygoda i jednocześnie udana forma ekspozycji prac plastycznych.

04 lutego 2019