PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

HARMONOGRAM PRACY KÓŁ ZAINTERESOWAŃ
I WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH POWIATU SIERADZKIEGO

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO W SIERADZU:

 

PLAN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH  TUTAJ

 

 

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W SIERADZU:

 

HARMONOGRAM WSPÓŁZAWODNICTWA - IGRZYSKA  DZIECI  TUTAJ

HARMONOGRAM WSPÓŁZAWODNICTWA - IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ TUTAJ

HARMONOGRAM WSPÓŁZAWODNICTWA - LICEALIADA TUTAJ

 

Organizatorem imprez sportowych w imieniu Powiatu Sieradzkiego jest
Sieradzki Szkolny Związek Sportowy przy współudziale naszego MOS. 

 

HARMONOGRAM PRACY KÓŁ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl