PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

KADRA

ZESPOŁU PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W SIERADZU

Pani Zdzisława Budka, dyplomowany nauczyciel plastyki. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności nauczyciel, skończyła także studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki. Od wielu lat prowadzi w placówce koła plastyczne, graficzne, malarstwa i rysunku dla dzieci oraz młodzieży. Wychowankowie zdobywają osiągnięcia i nagrody w konkursach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej, regionalnej.

 

Pani Beata Toboła, dyplomowany nauczyciel tańca, wieloletni i doświadczony przyjaciel dzieci i młodzieży, osoba którą dzieci uwielbiają za jej wspaniały stosunek do nich, zaangażowanie i organizację różnego rodzaju form wyjazdowych: warsztatów, wycieczek czy imprez integracyjnych. Obecnie sprawuje również funkcję opiekuna Samorządu Wychowanków - właśnie z uwagi na fakt, że potrafi swoim przykładem porwać dzieci do wspólnego działania. Wykształcenie: WSP w Zielonej Górze-pedagogika kulturalno-oświatowa, Policealne Studium Zaoczne Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie-instruktor kulturalno wychowawczy o specjal. taniec, Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez Panią Tobołę. 
 

Pani Dorota Młynarczyk, dyplomowany nauczyciel plastyki.  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kierunku Wychowanie Plastyczne, Menadżer Oświaty. Skończyła wiele kursów w tym np. Kurs tkactwa artystycznego I stopnia. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez Panią Młynarczyk.

 

Pani mgr Aneta Staińska; dyplomowany nauczyciel muzyki. Ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu "Pedagogika Wieku Dziecięcego" oraz studia podyplomowe "Nauczanie muzyki, plastyki, techniki" Collegium Da Vinci w Poznaniu.

 

Pani Teresa Król, nauczyciel plastyki. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

 

Pan Marek Szczepaniak - nauczyciel dyplomowany, ukończył AWF w Warszawie a także studia podyplomowe w zakresie przysposobienia obronnego - edukacja dla bezpieczeństwa. W ZPWP w Sieradzu prowadzi zajęcia sportowe: tenis stołowy, siłownię, gry zespołowe.

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl