PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

Zaproszenie do udziału w OKR ...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W  ELIMINACJACH DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO KIERUJEMY DO UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO
Z NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W SIERADZU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIERADZU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W SIERADZU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZŁOCZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W WARCIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  W BŁASZKACH

WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW SZTUKI RECYTATORSKIEJ ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W OKR INFORMUJEMY, ŻE ELIMINACJE POWIATOWE ODBĘDĄ SIĘ W NASZEJ PLACÓWCE W DNIU 16 marca 2020 r. Początek o godz. 13.00  w sali widowiskowej
Karty zgłoszeń należy dostarczyć do dnia
12 marca 2020 r. 

 

REGULAMIN 65 OKR - TUTAJ

AKTYWNA KARTA ZGŁOSZENIA - TEATR JEDNEGO AKTORA - TUTAJ

AKTYWNA KARTA ZGŁOSZENIA - POEZJA ŚPIEWANA - TUTAJ

AKTYWNA KARTA ZGŁOSZENIA - WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - TUTAJ

Szczegółowych informacji i konsultacji udziela Pan Jerzy Kaszuba

tel.  606 650 679