PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Tysiąclecia 3

98-200 Sieradz

tel. 43 822 79 42

mdk@cezsieradz.com.pl

RADA RODZICÓW MDK

ORGAN WSPIERAJĄCY
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 

PRZEWODNICZĄCA - Pani Elżbieta Orzechowska

WICEPRZEWODNICZĄCA - Pani Agnieszka Juszczak-Sałacińska

SEKRETARZ - Pani Małgorzata Skrzypczyńska

SKARBNIK - Pani Marta Stępińska

CZŁONEK - Pani Katarzyna Biniek

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW:

 

Pani Iwona Frankiewicz
Pani Aneta Rychlik

 

e mail: rrzpwpsieradz@gmail.com

WPŁATY PROSIMY REGULOWAĆ NA KONTO:

85 9267 0006 0000 8660 3000 0010 

 

WSZYSTKIE ŚRODKI Z WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW WYKORZYSTYWANE SĄ NA WSPIERANIE DZIAŁAŃ ORGANIZOWANYCH NA RZECZ NASZYCH DZIECI :-)

 

 

 

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW MDK

WYCHOWANKOWIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ
W TWORZENIU WIZERUNKU I DZIAŁAŃ

KS

SKŁAD SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW:

PRZEWODNICZĄCA - Paulina Pluta

WICEPRZWODNICZĄCA - Natalia Woźniak

SEKRETARZ - Zuzanna Podsiadła

SKARBNIK - Rozalia Dobrowolska

CZŁONEK - Zuzanna Juszczak

CZŁONEK - Katarzyna Pawlikowska

 

 

 

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl