PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

OGŁOSZENIE  O NABORZE NA STANOWISKO
NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W SIERADZU

TUTAJ

Sieradz, 1 .10.2018 - OGŁOSZENIE  O  WYNIKACH NABORU  NA STANOWISKO
NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W SIERADZU

TUTAJ

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl