PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

RODO 

KLAUZULE (OGŁOSZENIA)

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”   
w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 

Proszę o zapoznanie się z wymienionymi dokumentami.

 

 

KLAUZULA RODO DLA RODZICÓW TUTAJ

KLAUZULA RODO DLA PRACOWNIKÓW ZPWP TUTAJ

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl