PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Tysiąclecia 3

98-200 Sieradz

tel. 43 822 79 42

mdk@cezsieradz.com.pl

Wspieranie Inicjatyw Kulturalnych...

Propozycje dla Instytucji kultury z Regionu...

 

W dniu 12 marca w naszej placówce odbyło się spotkanie dyrektorów instytucji kultury powiatów: sieradzkiego i poddębickiego. Celem spotkania, które zainicjował Łódzki Dom Kultury było przedstawienie oferty tej łódzkiej instytucji kultury kierowanej do Regionu w ramach programu Wspierania działań kulturalnych w województwie łódzkim. W trakcie spotkania przedstawione zostały programy i formy wsparcia skierowane do instytucji kultury, organizacji pozarządowych i mieszkańców w/w powiatów. Spotkanie dotyczyło również tematyki rozwoju kultury i współpracy międzysektorowej. 

Trzeba przyznać, że Łódzki Dom Kultury myśli o współpracy z Regionem, a propozycje są naprawdę atrakcyjne. Niestety jakaś część tych projektów jest jeszcze "zawieszona" do ostatecznego rozstrzygnięcia spraw finansowych (ŁDK oczekuje na decyzje odwoławcze od niekorzystnych wyników dofinansowania). Czy uda się je pozyskać, czy podjęte będą te cenne inicjatywy? Otrzymamy takie informacje niebawem - jak z nadzieją w głosie opowiada Wicedyrektor ŁDK - Pani Monika Matusiewicz, która przybyła na spotkanie wraz ze współpracownikami : Panią Natalią Korzeniowską i Panem Pawłem Reising.

 

To co proponuje ŁDK to mi.in. działania:

  • dla dzieci i młodzieży w ramach edukacji plastycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej, literackiej...

 

Wszystkie propozycje w ramach projektów ŁDK
znajdziecie w linku do strony ŁDK TUTAJ

 

13 marca 2019