PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

UDZIAŁ WYCHOWANKÓW KÓŁ W DZIAŁANIACH W ROKU SZKOLNYM 2017/18 

 

mgr Z. Budka TUTAJ

mgr D. Młynarczyk TUTAJ

UDZIAŁ WYCHOWANKÓW KÓŁ W DZIAŁANIACH W ROKU SZKOLNYM 2017/18 

 

 mgr H. Mamos-Cembrzyńska TUTAJ

UDZIAŁ WYCHOWANKÓW KÓŁ W DZIAŁANIACH W ROKU SZKOLNYM 2017/18  

 

mgr B. Toboła TUTAJ

mgr  E. Kulda TUTAJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH 

 

A. Frankowski TUTAJ

PLASTYKA

MUZYKA

TANIEC

SPORT

NASZE ZAJĘCIA REALIZOWANE W PLACÓWCE OD WIELU WIELU LAT,    MAJĄ JUŻ SWOJĄ TRADYCJĘ  I NIEMAŁĄ LICZBĘ SUKCESÓW. SĄ REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW, ICH CHARAKTER MA WYMIAR DOBROWOLNY. PRACUJEMY W GRUPACH, ALE KŁADZIEMY NACISK NA INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU DYDAKTYCZNEGO,  Z UWZGLĘDNIENIEM POZIOMU UZDOLNIEŃ I ZAAWANSOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

SPRAWOZDANIA Z PRACY KÓŁ ARTYSTYCZNYCH I ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

 

  1. KOŁA ARTYSTYCZNE - II PÓŁROCZE TUTAJ
  2. KOŁA ARTYSTYCZNE - I PÓŁROCZE TUTAJ
  3. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI  IMPREZ SPORTOWYCH - II PÓŁROCZE TUTAJ
  4. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI  IMPREZ SPORTOWYCH - I PÓŁROCZE TUTAJ
NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

PLASTYKA

Pani Zdzisława Budka
Pani Teresa Król
Pani Aneta Staińska
Pani Beata Toboła
Pan Marek Szczepaniak