PLACÓWKA OŚWIATOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERADZU

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl 

ZAJĘCIA OTWARTE - czyli takie, w których mogą uczestniczyć także wszyscy ci, którzy nie są Wychowankami stałymi placówki... 

NASZA STRONA INTERNETOWA:
zpwp-sieradz.pl